ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต การประชุมในวันนี้เรื่องเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณา ดังนี้
1. จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระดับประเทศ/ระดับจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2563
2. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต (วันที่ 5 ธันวาคม 2563)
3. การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
4. การแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
5. ปัญหาโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
29472

29475

29476