ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2564 และวางแผนพัฒาการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต …สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ทุกท่านที่ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ต่อไป
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๙๒๘_0

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๙๒๘_1

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๙๒๘_2

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๙๒๘_3

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๙๒๘_4

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๙๒๘_5

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๙๒๘_6

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๙๒๘_7

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๙๒๘_8

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๙๒๘_9

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๐๙๒๘_10