ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2564 และวางแผนพัฒาการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต …สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ทุกท่านที่ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ต่อไป
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๑๐๒๗_0

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๑๐๒๗_2

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๑๐๒๗_3

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๑๐๒๗_4

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๑๐๒๗_5

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่12564_๒๑๑๐๒๗_9