ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมวันนี้เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบและมีข้อราชการที่ต้องปรึกษาหารือดังนี้
1. เรื่องกิจกรรม “ครูชวนวิ่ง ครั้งที่ 1 ปี 2562” ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562
2. การแต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และมอบอำนาจให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ปฏิบัติแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
3. การจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
4. การค้างชำระหนี้เงินกองทุนสนับสนุพิเศษโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

78851190_781144268993069_1247175700083900416_n76794659_750580935408764_7453418904686166016_n78310281_582603219218916_6228518983763492864_n