ประชุมชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต และนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมประชุมกับชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยมีหัวข้อหารือคณะกรรมการและที่ปรึกษาของชมรมครูอาวุโส ดังนี้
(1.) การถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าประจำปี 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางชมรมได้จัดทุกปี สำหรับในปี 2564 ได้กำหนดถถวายเทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคีในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ภูเก็ต
(2.) การแข่งขันกีฬาเปตองครูอาวุโสสัมพันธ์ เป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา ได้ทีมผู้สมัครและกำหนดกฎเกณฑ์กติกาการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ด้วยการแพร่ระบาดของ covid 19 จำเป็นต้องชะลอไว้ก่อน
(3.) การอบรมการเล่นวู้ดบอลให้กับสมาชิกจำนวน 40 คน เป็นเวลา 2 วัน เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดที่แล้ว บัดนี้ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุจำนวน 54,650 บาท เป็นค่าวัสดุ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบรค และค่าเดินทาง ของผู้เข้าอบรม และอื่นๆ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 นี้ จะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไร
5D47DD55-7090-43CA-966B-D9A923BCCA79

8C433613-BB8D-4A1B-AF2B-130B7F685C1F

533E3D85-8853-4532-B61E-21AA2FAD1A5D

61183D2B-2F1C-471D-ADFA-AED237491061

4BBC9750-4E79-476C-B8AC-D834525372DF