ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคเช้า นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ตศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวีพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมในเดือนนี้ มีเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2.ปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
3.ผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ต
4.การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กในพระราชูปถัมภ์
5.การขอพระราชทานเครื่องประกอบเกียรตืยศ น้ำหลวงพระราชทาน ดินพระราชทาน เพลิงพระราชทาน กรณีปกติและกรณีพิเศษ
6.สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคและการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดภูเก็ต
7.มาตราการเฝ้าระวังและป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019
8.รายงานสถานการณ์นักท่องเที่ยว
9.งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2563
10.การจัดงาน OTOP Thailand to Phuket 2020
611000002121

1

499111

499112