ประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ ทองหอม และนางสาวจรรยาพร จันทร์ทิพย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อนำเสนอผลงานตามที่ได้รับนโยบาย ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
S__238657549

370773

370632

370631

370507