ประชุมผู้บริหาร สกสค. และร่วมสืบสานประเพณีไทย

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561:นายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ของ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และร่วมพิธีสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2561  ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุม คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 280949 280950โดยมีนายพิพิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธานฯ