ประชุมรับฟังคำชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)จากห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย จากคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมีนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม มีนายกฤษณพศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิและกรรมการมูลนิธิฯ ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย)
733374

733375

733376

733377

733378

733379