ประชุมสินเชื่อโครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่  19 พฤศจิกายน 2559  ระหว่างเวลา 13.00 น. – 15.30 น. ที่ห้องประชุม สพป.ภูเก็ต ได้มีการประชุม สมาชิกโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. (โครงการเงินกู้ธนาคารออมสิน ที่ใช้เงิน ช.พ.ค., บุคคล,และสมัครใจทำประกันคุ้มครองเงินกู้ เต็มจำนวนกรณีเสียชีวิต) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ ลดหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่กระทรวงการคลังและกระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ครม.รับทราบเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และธนาคารออมสิน กับ สนง.คณะกรรมการ สกสค. ได้ลงนามความร่วมมือบริหารโครงการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ในการนี้ มีผู้เข้ารับฟังคำชี้แจงฯจำนวน 150 คน จากที่ได้มีหนังสือเรียนเชิญไปทุกหน่วยงานทางการศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่เรียนเชิญประมาณ 250 คน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่ ศธ.จ.ภูเก็ต ได้ให้เกียรติมาพบปะกลุ่มผู้ประชุมฯ และบรรยายพิเศษ นโยบายลดหนี้สินครู ของกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้น นางกุสุมา ปิงมอย รองผอ.ฝ่ายลูกค้าฐานราก ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และนายวันชัย พงษา ผอ.สนง.สกสค. จังหวัดภูเก็ต ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ โครงการนี้ เกิดขึ้นตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงการคลัง (ต้นสังกัดธนาคารออมสิน)และ กระทรวงศึกษาธิการ(ต้นสังกัด สนง. คณะกรรมการ สกสค.) ได้หาวิธีการ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ของครูลงจากเดิม เหลือ 4% สักส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยให้ครูมีเงินเดือนเหลือ 2,000.- – 4,000.-บาท ต่อเนื่องจากมาตราการประนอมหนี้- ปรับโครงสร้างหนี้ 4 กลุ่มเป้าหมาย ที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อปี2558 และในปี 2560 สนง.คณะกรรมการ สกสค. ภายใต้การนำของ ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กำลังจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาหนี้สินครูครบวงจร และจะนำเสนอ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมต.ศธ.ให้ความเห็นชอบเร็วๆนี้ สมาชิกโครงการเงินกู้ฯท่านใดที่เห็นว่า โครงการฯที่นำเสนอในปีนี้ ยังไม่โดนใจ-ถึงใจ หรือตอบโจทย์การแก้ปัญหาหนี้สินครู ก็ขอให้อดใจรอดูรายละเอียดโครงการใหม่ ในปี 2560 ต่อไป สมาชิกโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ท่านใด ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯที่นำเสนอในปีนี้ ติดต่อยื่นใบสมัคร และเอกสารประกอบได้ที่ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในทุกวันทำการ 15139351_1250419491683185_491594974_n15129978_1250419721683162_1330145481_nIMG2016111914593515151543_1250419868349814_314872985_n15175474_1250419575016510_976712589_n 15175492_1250419661683168_1693130231_n