ประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต “เสวนาสภากาแฟยามเข้าสัญจร” ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 07.00 – 09.00 น. นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต “เสวนาสภากาแฟยามเข้าสัญจร” ครั้งที่ 4/2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ในการประชุมได้มีการแนะนำเจ้าภาพการจัดงาน ดังนี้
1. ศึกษาธิการภาค 6
2. ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
3. ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดภูเก็ต
4. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
5. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
6. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 (ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย แทน)
7. ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดภูเก็ต
8. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ต
9. ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้ครูและนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในรายการต่าง ๆ และพบปะพูดคุยกับผู้เข้่าร่วมงาน ทั้งนี้ ได้มีการมส่งมอบป้าย “เสาวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เพื่อจัดประชุมในครั้งต่อไป
82971751_1010201329379792_16847417240453120_n

83916733_477403192932483_4911962154346741760_n

82890334_115537993116430_6664273313210040320_n

83174772_1043795152629239_2786249910318530560_n

83367689_2993892360622223_2082169921415938048_n

83085940_159189975495235_7778773659589541888_n

83378878_2655912871168645_4239050914909913088_n

83705577_164314318191870_8243295851783389184_n

82612034_2591665667737185_1239355921847549952_n