ประชุมเครือข่ายการสรรหาและเสนอชื่อ ครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหาจักรี”

2 เจ้าฟ้า
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการสรรหาและเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมที่ห้องพระพิทักษ์แกรด์บอลลูม โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
ตามโครงการฯ ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง และคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับรางวัลในแต่ละระดับดังนี้
1.รางวัลครูขวัญศิษย์
2.รางวัลครูยิ่งคุณ
3.รางวัลคุณากร
4.รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มี “คุณสมบัติเฉพาะ” ใน 2 ด้านสำคัญ ดังนี้
1) เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ (มีรายละเอียด 4 ตัวชี้วัด)
2) เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา(มีรายละเอียด 4 ตัวชี้วัด)

ในปี 2561 มีปฏิทินการคัดเลือก ดังนี้
● ก.ย. – พ.ย.2561เปิดรับการเสนอชื่อ
● ธ.ค.2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดและส่งผลงานไปยังส่วนกลาง
● ม.ค. – มี.ค.2562 คณะกรรมการส่วนกลางพิจารณาคัดเลือกและส่งผลงาน
ไปยังคณะกรรมการมูลนิธิ
● 6 พ.ค.2562 คณะกรรมการมูลนิธิพิจารณาคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก
● 15 พ.ค.2562 พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ประสานงานคัดเลือก “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต”
ที่ตั้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
4/4 ถนนแม่หลวน ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 07-621-1428 ต่อ 15
โทรสาร 07-621-1429 ต่อ 11
ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อและติดตามรายละเอียดได้ที่ WWW.PMCA.0R.TH