ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดทำรูปแบบและแนวทางเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมเสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดทำรูปแบบและแนวทางเืพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เปิดทำการสอนถึงระดับชั้น ม.6 ทุกสังกัด ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานหลักสูตร ครูแนะแนว จำนวน 16 โรงเรียน รวม 64 คน
ได้รับเกียรติจากนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมี ดร.พรศักดิ์ จินา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน
722492

722491

722490

722500

722489