ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ในฐานะที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ห้องพิทักษ์แกรนด์บอลลูม
โรงแรมเมโทรโพล อ.เมือง จ.ภูเก็ต8563 8564