ประชุมใหญ่สามัญประจำปี บริษัทเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู จำกัด

วันอาทิตย์ที่​ 28​ เมษายน​ 2562​ นายวันชัย​ พงษา​ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้รับเชิญ​จากนายมนัส​ เสียงสลัก​ ประธานกรรมการบริษัทเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู​ จำกัด(โรงผลิตน้ำดื่มคุณภาพตรา “เฟรชซี่”)​ ซึ่งเป็น”องค์กรเครื่อข่ายความร่วม”ในการจัดสวัสดิการ​แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต​ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของบริษัทฯที่ห้องประชุมจามจุรี​ 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
ในโอกาสนี้​ ได้เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาทุนละ​ 1,000.-บาทที่บริษัทฯ มอบให้โรงเรียนต่างๆ​ โรงเรียนละ​ 3 ทุน(รวม​โรงเรียนจะได้รับทุนโรงเรียนละ​ 3, 000.-บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น​ 33,000.-บาท) มีรายนามโรงเรียนที่ได้รับทุน​การศึกษา ดังนี้
1.โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพที่15)
2.โรงเรียนบ้านสะปำ”มงคลวิทยา”
3.โรงเรียนบ้านหมากปรก
4.โรงเรยนหงษ์หยกบำรุง
5.โรงเรียนวัดเทพกษัตรี
6.ร.ร.บ้านอ่าวน้ำบ่อ
7.ร.ร.บ้านพารา
8.ร.ร.บ้านทุ่งคา(บุณยขจรประชาอาสา)
9.ร.ร.วีรสตรีอนุสรณ์
10.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์​ ภูเก็ต
11.ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต

151408

196361

199797

199798

199803

199804