ประชุม กศจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 (ภาคเช้า) นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต(กศจ.ภูเก็ต)เข้าร่วมประชุม กศจ.ภูเก็ตครั้งที่ 7/2563ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายพิเชษฐ์ ปานะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายเป็นประธานการประชุม
มีระเบียบวาระการประชุมสำคัญๆ ดังนี้
1.รายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงและการดำเนินการทางวินัยร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.การตั้งกรรมการและเปลี่ยนแปลงกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3.การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการอนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.การอนุญาตให้สถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
5.การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดภาคเรียน เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมป้องกันโรคในสถานการณ์การ​แพร่ระบาด​ของ​เชื้อไวรัส​โคโรนา-2019 ของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต(ประธาน กศจ.ภูเก็ต) และกรรมการ กศจ.ภูเก็ต
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด.
665576

665577

665578

665579