ประชุม กศจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 (ภาคบ่าย) นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุม กศจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม
การประชุมในวันนี้ มีระเบียบวาระการประชุมสำคัญ ดังนี้
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยะฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
3. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีพิเศษ
4. การใช้วุฒิ ศษ.ม.สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เป็นวุฒิที่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับการขอมีวิทยะฐานะครูชำนาญการ
5. การขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
6. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปรับราชการทหารโดยมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
7. การเสนอขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของ สพม.14
8. การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2562
767220

767221

767222

767223

767224