ประชุม กศจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่​ 24 เมษายน​ 2562 นายวันชัย​ พงษา​ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต (ผู้ทรงคุณวุฒิใน​ กศจ.ภูเก็ต)​เข้าร่วมประชุม กศจ.ภูเก็ต​ ครั้งที่​ 3/2562​ ณ​ ห้องประขุมสำนักงาน​ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ​โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต​ เป็นประธานการประชุมฯ
การประชุมฯในวันนี้​ มีระเบียบวาระสำคัญฯเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ​ สพป.ภูเก็ต​ และ​ สพม.14​ และวาระในการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตดังนี้
1.การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูทั่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์​(สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู​ ในตำแหน่งครูผู้ข่วย
2.แผนการรับนักเรียน​ ปีการศึกษา​ 2562
3.การพิจารณาการดำเนินการทางวินัยข้่าราชการครู
4.​การใข้คำแหน่งว่างเพื่ิอเรียกและบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้​ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
5.การตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา
6.การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
7.การเลื่อนขั้นเงินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.การจัดทำคู่มือน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​รัชกาลที่ 10
9.ร่างกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อย โอกาส​ เด็กออกกลางคัน​และเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสมในจังหวัดภูเก็ต
10.การให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา​ 2563
ในโอกาสนี้​ กศจ.ภูเก็ต​ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ​ นางวัชรี​ เกิดพิพัฒน์​ กศจ.ภูเก็ต(ผู้แทน​ ก.ค.ศ.)ที่ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น​เป็น​ รองเลขาธิการ​ ก.ค.ศ.​ในวันดังกล่าวด้วย.199763

199764

199765

DC401E8F-5EEF-4A9D-939E-013276813744