ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต รับการประเมินผลการปฏิบัติงานครบหนึ่งปีของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต (นายวันชัย พงษา) โดยมีนายแผ้ว รุจิระนันทบุตร เป็นประธานในการประเมิน                   นายอุทิศ ภูมิชัย นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์  กรรมการ และนายกชบดินฐ ภูมิพงศ์ เลขานุการ 26940887_1680182558706874_1796379035_n 26940995_1680183222040141_1417125304_n 26943550_1680182878706842_1623547724_n 26996113_1680182855373511_276565243_n 26996667_1680183345373462_844268812_n 27044409_1680182842040179_45679386_n