ผอ.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมวางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. นายณรงค์ เห้งสวัสดิ์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน  2560  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมวางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. นายณรงค์  เห้งสวัสดิ์  ณ วัดโฆษิตวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต17807020_1393677454024054_1592379290_n