ผอ.สกสค.จังหวัดภูเก็ต วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2560  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันวางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม ราย อาจารย์ปฐม  รัตนานุพงศ์ ณ วัดเชิงทะเล อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ตและให้บริการรวบรวมเอกสาร – หลักฐาน ขอรับเงินค่าจัดการศพ 200,000 บาท จ่ายทายาทผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป

17793439_1393677467357386_5785974_n