ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2559

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 นายวันชัย  พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  โดยมีประธานในพิธีฯ  ดร.พิษณุ  ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ในการนี้ได้เงินทำบุญจากครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศและจากผู้ร่วมอนุโมทนาบุญ ถวายวัดฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,681,736.56 บาท 

14961564_1232508820140919_1545168320_n

14938088_1232508800140921_504817175_n

14971849_1232508780140923_577975359_n

14962226_1232508733474261_919134981_n

14914632_1232508713474263_2003761145_n