ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานวันครูจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ตามแนวทางที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ในวันที่ 16 มกราคม 2564 โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่การพิจารณา (ร่าง) กำหนดการจัดงาน,(ร่าง) คำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ, รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติที่จะมอบ และงบประมาณในการดำเนินงาน
131937724_4233252953368141_8560934912538971631_n

131448653_4233252936701476_5919270814248887084_n

132010146_4233253033368133_8050533924499071292_n (1)