ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ตมอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันที่ 8 พฤศจิกายน  2560 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม คุณครูวิไล  วัลย์ดาว สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และคู่สมรส คุณครูสมใจ  วัลย์ดาว สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาท ให้แก่นายมรกต วัลย์ดาว  เป็นเงินค่าจัดการคุณครูสมใจ  วัลย์ดาว  เป็นสมาชิก ช.พ.ค  เป็นเงิน  200,000 บาท และเป็นสมาชิก ช.พ.ส. 100,000  บาท  รวมเป็น  300,000  บาท และ ค่าจัดการศพ คุณครูวิไล  วัลย์ดาว  เป็นสมาชิก ช.พ.ค  เป็นเงิน  200,000 บาท และเป็นสมาชิก ช.พ.ส. 100,000  บาท  รวมเป็น  300,000  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของคุณครูค่ะ
44542

44543

44544

มอบเงินค่าจัดการศพ อ.สมใจ วัลย์ดาวและ