ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. (สืบแทน) จำนวน 100,000 บาท รายนางจำเนียร ระเบียบโอษฐ์ ให้แก่นายธีรวุฒิ ระเบียบโอษฐ์ ทายาทของสมาชิกฯ
82198399_592699184656458_3926450095456780288_n