ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมครูและบุคลากร สพป.ภูเก็ต

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม  2560  นายวันชัย  พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ได้ให้ความรู้เกียวกับสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สวัสดิการต่างๆ ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต19724163_1490085781049887_792558876_o

19724238_1490086217716510_96123777_o

19724238_1490086217716510_96123777_o19814143_1490085834383215_1395803903_o