ผู้อำนวยการ สกสค.จ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด

เมื่อวันที่ 20  ธันวาคม  2559 ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 12/2559 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์  ประธานกรรมการ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวันชัย  พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นสมัยที่ 2  (วาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี)  ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องสำคัญตามนโยบาย เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. การแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหนี้วิกฤต ซึ่งทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตและสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จะได้ร่วมมือกันจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและร่่วมกันช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวให้แก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ตามเห็นสมควรต่อไป

15682785_1287093558015778_1492049765_n