ผู้อำนวย สกสค.จังหวัดภูเก็ตพบปะสมาชิก ช.พ.ค-ช.พ.ส.

วันที่  3  ตุลาคม  2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีการประชุม ชี้แจงยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นำโดยนายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่ ศธ.จ.ภูเก็ตและทีมงานบริหาร ที่ห้องประชุม โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน มีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเข้าร่วมประชุม จาก อ.ถลางและ อ.กะทู้ จำนวนประมาณ 500 คน ในการนี้ได้ให้โอกาส สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตฯ และ สนง.สกสค.จังหวัดภูเก็ต ได้พบปะ สมาชิกสหกรณ์ฯ และ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เพื่อแจ้งขอมูลสาระสนเทศที่สำคัญ ของทั้งสองหน่วยงานให้สมาชิกทราบ ซึ่งหน่วยงานทั้งสองดังกล่าวข้างต้น เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของ สพป.ภูเก็ต ในการช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ในส่วนของการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความมั่นคงในชีวิต เกียรติและศักดิ์ศรีในวงวิชาชีพครู

14555778_1202742406450894_1821281618_n 14569555_1202742429784225_1744474580_n 14555883_1202742466450888_1223257401_n 14580360_1202742439784224_148504235_n 14580542_1202742453117556_162061886_n