พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ (2 เมษายน ) และมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ได้รับรางวัล TEACHER AWARDS 2019

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ (2 เมษายน )และมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ได้รับรางวัลTEACHER AWARDS 2019 ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี68026

163779

163780

163824