พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิก และบุตรสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิก และบุตรสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระหว่างสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต กับ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต และ ระหว่างสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต กับ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต โดยมีศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต และรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต เป็นพยานการลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต
MOU หลักสูตร_๒๑๐๖๒๙_1

MOU หลักสูตร_๒๑๐๖๒๙_0

MOU หลักสูตร_๒๑๐๖๒๙

MOU หลักสูตร_๒๑๐๖๒๙_7

MOU หลักสูตร_๒๑๐๖๒๙_4

MOU หลักสูตร_๒๑๐๖๒๙_5

MOU หลักสูตร_๒๑๐๖๒๙_6