พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ปี 2561

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร  ประจำปี 2561  ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษ้ตรีท้าวศรีสุนทร

5 4 3 2 1