มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.  นางเยียรยง ฝ้ายเพ็ชร์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 180762 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 2 แสนบาท ให้แก่ นายธนิต  ฝ้ายเพ็ชร์ ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.เยียรยง 2