มอบทุนการศึกษาจากการจัดกิจกรรม “ครูชวนวิ่ง ครั้งที่ 1 ปี 2562

วันที่ 2 มกราคม 2563 ผศ.นิพนธ์ แจ้งเอี่ยม ประธานชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ตและประธานชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต(สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต)​พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการชมรมทั้งสองดังกล่าวข้างต้น ได้นำเงินทุนการศึกษา จำนวน 90,000.-บาท(เก้าหมื่นบาทถ้วน)ที่ได้จากการจัดกิจกรรม”ครูชวนวิ่ง ครั้งที่ 1 ปี 2562″ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ(5 ธันวาคม 2562) เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตจัดสรรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม”ครูชวนวิ่งฯ” ที่กำหนด ที่ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ในการนี้ ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สมควรได้รับทุนการศึกษาต่อไป.
442451

442452

442471

442472

442474