มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 19  มีนาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบค่าจัดการศพนางสาวสดใส โกยสมบูรณ์  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 407784  จำนวนสองแสนบาท ให้แก่นางสวพร  เจริญทิพากร ทายาทของสมาชิก

สดใส2