มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

ชพส
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. รายนายมนิตย์ พัฒน์สถิตย์ สมาชิกเลขที่ 258690 ให้แก่นางสุทธิ์ทิพย์พร พัฒน์สถิตย์ คู่สมรส