มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพ นายมงคล ยอแสงรัตน์ สมาชิก ชพ.ค.สังกัดผู้รับบำนาญ สพป.ภูเก็ต ที่ถึงแก่กรรม จำนวน 200,000.00 บาท ให้แก่นายสุทธิพจน์ ยอแสงรัตน์ ทายาท
มงคล