มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสุดารัตน์ ทองหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพ นางสาวพิทยา ธรรมกีรติวงศ์ สมาชิก ชพ.ค. สังกัดผู้รับบำนาญ สพป.ภูเก็ต ที่ถึงแก่กรรม จำนวน 200,000.00 บาท ให้แก่นางสาวพึงใจ แซ่ตัน ทายาทของสมาชิก พิทยา1
พิทยา2
พิทยา3