มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางสาวฉลวยศรี สันถวรักษ์ จำนวน 200,000.00 บาท ให้แก่นางสาวณัชกช สันถวรักษ์ ทายาทของสมาชิกฉลวยศรี