มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 23 เมษายน 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่นางไมตรี จันทร์กลับ คู่สมรสของนายจำนงค์ จันทร์กลับ สมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม57674165_2227371714024069_5761377574483656704_n