มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบค่าจัดการศพนายจำนงค์ สุจริตธรรม สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 206847  จำนวน 1 แสนบาท ให้แก่นางอุทัยวรรณ  สุจริตธรรม คู่สมรสโอ้2