มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินของนายชาติประสิทธิ์ มีคุณ สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม
201628487_796430934578265_2480726269063525072_n