มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 23 เมษายน 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่นายพิมล ตันตินันทกุล คู่สมรสของนางอมรศรี ตันตินันทกุล สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม58749218_549310598933036_5994632614059704320_n