มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางสาววิไล จิรพันธ์พิเชษฐ์ ให้แก่นางเยาวภา วังคะพันธ์ ทายาทของสมาชิก และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายนิตย์ ประไพพฤกษ์ ให้แก่นางสาวสุพรทิพย์ ประไพพฤกษ์ ทายาทของสมาชิก รายละ 200,000 บาท60084776_672217956562666_5472702553252691968_n

60102009_310972536496175_198388881614176256_n