มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ให้แก่นางสาวสุคนธา ยุคุณธร ทายาทของนายวินัย ยุคุณธร
73321713_404315590515133_8542031112350728192_n