มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายอำนวย กิ่งแก้ว ให้แก่นายอลงกต กิ่งแก้ว ทายาทของสมาชิก226164