มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ให้แก่นางธนชม อังศุเลิศ คู่สมรสของนายบุญมี อังศุเลิศ สมาชิก ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรม
88189347_665775580836710_5259541784458952704_n