มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. (สืบแทน)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. (สืบแทน) รายนางนำพา รัตนานุพงศ์ ให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส.
IMG_0006