มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางจิตรา อยู่ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางพาณี สุวรรณรัตน์ ให้แก่ทายาทของสมาชิก
IMG_0007