มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางจันทนา พิษณุพันธ์ จำนวน 200,000.00 บาท ให้แก่นายสมพร พิษณุพันธ์ คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ค.119539045_319809379326050_3944587917891833580_n