มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนายประวิทย์ จันทวงศ์ จำนวน 200,000.00 บาท ให้แก่ นางสุจินต์ จันทวงศ์ คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ค.
119566802_658417981446659_613606942576952620_n