มอบเงินค่าจัดการศพและวางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. รายนายอัชฌา ติรัตนะประคม ให้แก่นางสุจิตรา ติรัตนประคม คู่สมรสของสมาชิก ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภูเก็ต และได้เดินทางไปวางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส. พร้อมมอบเงินค่าศาสนพิธี ณ วัดแขนน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
59472546_315170226041467_3482745038515994624_n

201924

201925

201926